За Конгресот

Прочитајте повеќе за Македонскит Конгрес по кардиологија

Read more

Програма на КОНГРЕСОТ

Прочитајте ја најновата Програма на Конресот и последните измени на Програмата...

Read more

Абстракти и постери

Поднесувањето на апстрактите и постер презентациите е електронски со попонување на онлајн формуларот...

Read more

Регистрација и сместување

Ги повикуваме учесниците рано да се регистрираат за да ги искористат поволностите за рана регистрација...

Read more