Регистрација и сместување

Ги повикуваме учесниците рано да се регистрираат за да ги искористат поволностите за рана регистрација

 

 

Вид на учесник

Регистрација

 

ДО 15.06.2019

Регистрација

 

ОД 15.07.2019

Регистрација

 

ПО 15.08.2019

ЧЛЕНОВИ НА МЗК 120 EUR 140 EUR 165 EUR
УЧЕСНИЦИ КОИ НЕ СЕ ЧЛЕНОВИ 140 EUR 165 EUR 185 EUR
СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ, СТУДЕНТИ И ДРУГА ПРИДРУЖБА  

 

80 EUR

 

 

95 EUR

 

 

105 EUR

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ-ТЕХНИЧАРИ
 

60 EUR

 

71 EUR

 

85 EUR

ЦЕНИТЕ СЕ СО ВКЛУЧЕН ДДВ 18%

Цените се изразени во ЕВРА, а плаќањето е во противвредност во денари, по курс од 61,50 ден/1 ЕУР.

КОТИЗАЦИЈАТА ВКЛУЧУВА

Комплет Конгресни материјали и ИД карта

Присуство на свечено отворање

Присуство на сите научни сесии

Присуство на организирани ручеци

Пристап во изложбениот простор

Сертификат со одобрени бодови од ЛКМ

NOTE:

* САМО УЧЕСНИЦИ КОИ ПЛАТИЛЕ КОТИЗАЦИЈА И КОИ ИМААТ СМЕСТУВАЊЕ ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС МЕТРОПОЛ, х. ФИЛИП или во х.Пела, ќе може да присуствуваат на сите настани на Конгресот, вклучително и свечените ручеци, коктели и вечери.

* ПОСЕТИТЕЛИТЕ КОИ ПЛАТИЛЕ КОТИЗАЦИЈА НО НЕ СЕ СМЕСТЕНИ ВО ХОТЕЛСКИОТ КОМПЛЕКС МЕТРОПОЛ, х. ФИЛИП или во х.Пела, за присуството на свечени ручеци, вечери и/или коктели, се наплатува по 15 € по човек за секој оброк пооделно.

* СИТЕ ОСТАНАТИ ПОСЕТИТЕЛИ, КОИ НE ПЛАТИЛЕ КОТИЗАЦИЈА И НЕ СЕ СМЕСТЕНИ ВО некој од нашите хотели, присуството на свечени ручеци, вечери и/или коктели, се наплатува по 25 € по човек за секој оброк пооделно.

 

СМЕСТУВАЊЕ

Цените за сместување во хотелите, за време на конгресот се следни:

Hotel Occupancy Price/  HB

Per person/ 3 Night

Metropol Еднокреветна 195 EUR
Двокреветна 165 EUR
Bellevue Еднокреветна 180 EUR
Двокреветна 150 EUR
Tourist Еднокреветна 144 EUR
Двокреветна 114 EUR

www.metropol-ohrid.com.mk

Filip

www.hotelfilip.mk/

Еднокреветна 165 EUR
Двокреветна 135 EUR
Pela

www.hotelpela.com.mk/

Еднокреветна 135 EUR
Двокреветна 105 EUR

Во сите хотели е можно сместување и во повеќекреветни соби.

ОТКАЖУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЊЕ

  • За откажано сместување до 01.09.2019, средствата ќе се рефундираат во целост, намалени за банкарските трошоци.
  • За откажано сместување до 15.09.2019, средствата ќе се рефундираат до 50% од уплатените средства, намалени за банкарските трошоци.
  • За откажано сместување по 15.09.2019, НЕ СЛЕДУВА РЕФУНДАЦИЈА НА УПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА.

За сите информации и детали за регистрација, сместување, превоз, техничка и логистичка поддршка, ве молиме обратете се до агенцијата:

“Глобал Нет Адв

мобилен: 071/317377 и/или 070/392-638

Е-маил:  globalnetadv@globalnetadv.mkи globalneta@gmail.com

Уплатите се извршуваат на следната жиро сметка:

“Глобал Нет Адв

Жиро сметка: 2000031649772-96, Стопанска банка а.д. Скопје

Цел на плаќање:“Регистрација за ”6 Конгрес по кардилогија”